5. 10. 2013.::19h::LGBT centar (Petrinjska 27, Zagreb)

Izložba: Gola subjektivnost/Naked Subjectivity
Oni su svi goli. To nisu crno-bijela tijela na koje lijepo pada svjetlost i čini igru tame i svijetla, pretvarajući tijela u skladne kipove, to nije ni erotičnost sama po sebi, misteriozna i ona koja se samo naslućuje. To su opušteni ljudi u nekim svakodnevnim ili manje svakodnevnim situacijama koji su goli i vide im se lica, koji su jednako tako opušteni i goli i otvoreni. Oni se vide u potpunosti. Bježala sam od stereotipa (u prikazivanju seksualnosti) i općih mjesta. Željela sam povezati seksualnost i osobnost te je učiniti vidljivom, ne tabuiziranom i ne pretjeranom, onoliko vidljivom koliko je vidljiva i na ljudskom licu. Seksualnost je dio osobnosti. Tijelo može biti portret jednako kao i lice, kao što je i lice samo dio tijela. Tko su oni? Oni su svi na neki način povezani sa mnom. Gledala sam ih subjektivno. Njihova su tijela subjektivna, njihova su lica subjektivna i oni mene gledaju subjektivno.

Prvi sam ih put izložila u Kuli Lotrščak u Zagrebu, u prostoru gdje su nekada dugo živjele moja baka i mama i gdje sam provela prve tri godine života (koje su prema mnogim teorijama presudne). I ta je situacija vrlo subjektivna. Ali, je li ikako drugačije i moguće?
Projekt i dalje raste pa se nakon prve izložbe priključilo više ljudi i izloženo je više fotografija.

Performans: Prolazak kroz zid
Performans je napisan i namijenjen da se izvodi na engleskom jeziku. Govori o seksualnosti, ljubavi, partnerstvu, ratu, diskriminaciji – kroz govor, ples, zvuk i pokret. Riječ je o monologu koji progovara o istoj temi kao i neobjavljena knjiga Prolazak kroz zid. Performans je prvi put izveden u Glurnsu, srednjovjekovnom gradiću u Južnom Tirolu, i moći će se vidjeti na internetu u sklopu projekta umjetničke udruge G.A.P. Glurns.Art.Point.

O umjetnici:
Dina Ivan
Rođena sam 10. rujna 1974. u Zagrebu. Slobodna sam novinarka (za više od trideset različitih novina, dnevnika, tjednika i mjesečnika pisala sam tekstove različitih žanrova i tema: kultura, ekonomija, komunikologija, politika, istraživačko novinarstvo – korupcija). Objavila sam nekoliko priča (bajki) i pjesama (u časopisu „Tema‟). Izložba Gola subjektivnost prikazana je u listopadu 2012. godine u Kuli Lotršak u Zagrebu i u svibnju 2013. na queer-fem-festivalu u Beču. U Glurnsu (Južni Tirol) na skupnoj izložbi pod nazivom „Hrvatska susreće Južni Tirol‟ izložila sam ciklus pod nazivom Minority, fotografije snimljene u romskom naselju blizu Varaždina i na putovanju kroz Srbiju i Kosovo prije sedam godina.
Završila sam studij novinarstva na Fakultetu političkih znanosti i sada sam na doktoratu Mirovnog novinarstva i obrazovanja na Sveučilištu Alpen-Adria u Klagenfurtu. Prije dvije godine postala sam voditeljica nenasilne komunikacije (u školama i radionicama za odrasle) i pokrenula internetske novine Mirovnog novinarstva (udruga „Mirovna škola‟). Na radiju Agora u Klagenfurtu pripremala sam emisiju Cross borders u kojoj se propituju alati i teme prelaska granica u znanju, između umjetnosti, znanosti i podučavanja, granice u društvu koje generiraju stereotipe, diskriminaciju i pojavu „manjina‟ te granice unutar nas samih.

Kontakti:
dina.ivan1@gmail.com
00385996803725
00436603479423

Očekujemo vas na otvorenju!
Lezbijska grupa Kontra
Kralja Držislava 2
Zagreb
www.kontra.hr
lgbtcentar@gmail.com
098420942