Prvi sastanak volontera/ki za ILGA Europe konferenciju koja će se održati u Zagrebu. Ako želite biti volonter/ka dođite na orijentacijski sastanak u LGBT centar (Petrinjska 27) u ponedjeljak 8.7. u 18h.
ILGA Europe je najveća i politički najutjecajnija LGBTI krovna organizacija u Europi koja okuplja 355 organizacija civilnog društva iz 44 države u Europi. Godišnja konferencija ILGA Europe održati će se od 24. do 27. listopada 2013. u Zagrebu u hotelu Sheraton. Na konferenciji će sudjelovati oko 300 LGBTI aktivista iz cijele Europe kao i predstavnici mnogih drugih organizacija i europskih institucija.

Ciljevi konferencije su:

-Razmjena znanja i iskustva te izgradnja vještina i kapaciteta LGBT aktivista u području zagovaranja, osmišljavanja i implementiranja kampanja te o politici odlučivanja u EU;
-Identificiranje ključnih mogućnosti zagovaranja na europskoj razini;
-Razvijanje zajedničke europske vizije budućnosti LGBT pokreta i strategija za postizanje pozitivnih društvenih i političkih promjena.

Aktivnosti i radionice unutar konferencije:

-Radionice (problemi LGBT mladih, organiziranje povorki ponosa, povećanje kapaciteta organizacija, govor mržnje, uloga sindikata u promicanju ravnopravnosti LGBT osoba, rad s školama u prevenciji bullyinga, zagovaranje za prava istospolnih parova, problemi sigurnosti za LGBT aktiviste, upotreba socijalnih mreža u zagovaranju, stvaranje LGBT pokreta, kako voditi organizaciju, religija i homofobija, problemi istospolnih parova, problemi transrodnih osoba, problemi interseksualnih osoba, zločin iz mržnje, strateško parničenje, nova istraživanja, kako ojačati LGBT obiteljski pokret, koorporativna podrška LGBT pokretu, LGBT sport …). Radionice su tek u pripremi te je ovo samo pregled uobičajenih tema radionica koje se održavaju u sklopu ILGA Europe godišnje konferencije;
-Paneli su također jedna od aktivnosti projekta. Paneli uglavnom prate glavnu temu konferencije koja glasi ”Obitelj je važna” (”Family Matters”). Na panelima često govore utjecajni političari iz inozemstva i zemlje koja ugošćuje konferenciju;
-Društvene aktivnosti su također sastavni dio svake ILGA Europe konferencije. Društvene aktivnosti podrazumjevaju svečanu večeru koja je predviđena za zatvaranje konferencije, filmske projekcije, tematske zabave, izložbe, razgledavanje grada domaćina itd…

Sve o ILGA Europe konferenciji možete pratiti na:
http://www.ilga-europe.org/home/about_us/annual_conference/zagreb_2013