U srijedu 19. prosinca ruska Duma će raspravljati o prijedlogu zakona o tzv. “homoseksualnoj propoagndi”. Takav zakon bi značio kršenje prava na slobodu izražavanja i javnog okupljanja za LGBT osobe u Rusiji. Zakon bi ozbiljno ugrozio važan rad LGBT organizacija za ljudska prava i aktivista i potaknuo na stigmatizaciju, diskriminaciju i nasilje prema LGBT osobama.
Organizacije Lezbijska grupa Kontra i Iskorak organizirat će prosvjednu akciju u srijedu 19. prosinca 2012. godine u 10 sati ispred Veleposlanstva Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj, Bosanska 44, Zagreb. U sklopu akcije razvit ćemo transparente i zastavu duginih boja ispred Veleposlanstva.
Naime, Ruska Federacija je prva država u kojoj su takvi zakoni usvojeni (u 6 regija), uključujući St. Petersburg i sada se o njima raspravlja na
nacionalnoj razini. Njima se zabranjuju javne izjave koje se tiču homoseksualnosti. U praksi to znači da bilo kakve aktivnosti koje se tiču ljudskih prava LGBT osoba postaju ilegalne.
U sličnom kontekstu, rad organizacija civilnog društva u Rusiji je izrazito ograničen, osobito nakon usvajanja novog Zakona o organizacijama civilnog društva (zabranjuje donacije iz inozemstva), zatim Zakona o internetu i Zakona o neodobrenim prosvjedima. Ovi zakoni negativno utječu na rad svih organizacija za zaštitu ljudskih prava, a naročito pogađaju organizacije i pojedince koji se zalažu za ljudska prava LGBT osoba.