15.1.2012.
Poštovane/-i,
Pozivamo Vas da popratite akciju ”Svi/e su pred zakonom jednaki/e”  koju organiziraju udruge Kontra i Iskorak ispred Ustavnog suda RH, Trg svetog Marka 4,  u utorak 17.01.2011. s početkom u 10 sati. 
Ustav RH, člankom 14. u poglavlju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda  propisuje  da svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi/e su pred zakonom jednaki/e.

Nadalje, Ustavom i Europskom konvencijom o ljudskim pravima je propisano da se svakom jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti (čl 35. Ustava i čl. 8. Konvencije).

U 2010. godini Europski sud za ljudska prava donio je presude u kojima je potvrdio da se istospolne zajednice smatraju obitelji prema Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.
Ustavne odredbe odnose se na ravnopravnost i zaštitu obiteljskog života svih, pa tako i lezbijki, gejeva i biseksualnih osoba u Republici Hrvatskoj. Nažalost, iako Ustavom i međunarodnim dokumentima jamčeno, LGB osobe nisu jednake pred zakonima u RH. Istospolni parovi nemaju ista prava kao bračni ili izvanbračni drugovi što predstavlja diskriminaciju na temelju spolne orijentacije.
Brak je pravna institucija koju sklapaju dvije osobe, te iz koje proizlaze brojna prava i dužnosti.
Istospolni parovi nemaju mogućnost sklapanja braka, a Obiteljski zakon ne uređuje zaštitu obiteljskog života istospolnih parova na ravnopravan način u odnosu na heteroseksualne parove.
Istospolni par koji živi zajedno dvadeset godina ne smatra se obitelji prema hrvatskom zakonodavstvu. Kada jedno od njih umre, njegov partner, odnosno njezina partnerica nije u mogućnosti naslijediti stan u kojemu su zajedno živjele/-li, niti primati obiteljsku mirovinu.
U sklopu akcije ”Svi/e su pred zakonom jednaki/e” aktivisti/-ce udruga Kontra i Iskorak predat će prijedlog za ocjenu ustavnosti Obiteljskog zakona Ustavnom sudu Republike Hrvatske te izvesti prigodni performas.
Očekujemo da će Ustavni sud proglasiti zakon neustavnim čime bi se pokrenuo proces donošenja i usvajanja izmjena Obiteljskog zakona kojima će se poštivati jednakost svih. 
Srdačan pozdrav,

Sanja Juras, koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Edo Bulić, koordinator Iskoraka – centra za prava seksualnih i rodnih manjina