Povodom Međunarodnog dana volontera/ki koji se u svijetu već tradicionalno obilježava svake godine 5. prosinca, Sveučilište u Zagrebu i Centar za ljudska prava organiziraju akciju promoviranja volonterstva među studentima/cama.
Kontra i Iskorak će također sudjelovati u toj akciji. Predstavit ćemo naš rad, dijeliti brošure i letke te prodavati knjigu Monique Wittig: Hetero um i drugi eseji.
Lokacija: aula Filozofskog fakulteta
Vrijeme: 7.12.2011.; 12-14h