25.8.2011. – SVIM MEDIJIMA

Poštovane/-i,
Predsjednik Općinskog suda u Varaždinu donio je rješenje kojim se usvaja zahtjev za izuzeće sutkinje Lidije Krašek od postupanja u predmetu koji se tiče diskriminacije na radnom mjestu dr.sc. Daria Krešića, višeg asistenta na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Zahtjeve za izuzeće sutkinje podnijeli su tužitelj i umješači- udruge Kontra i Iskorak i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Podsjećamo da je sutkinja na prvom ročištu u ovom predmetu željela uskratiti pravo javnosti, govoreći da ni ni udruge, ni predstavnik Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ne mogu prisustvovati raspravi, a pogotovo da to ne mogu učiniti novinari «jer nije takav običaj» i «predsjednik suda to u ovakvim slučajevima ne dopušta bez posebnog odobrenja».


Sutkinja je na raspravi posredno i neposredno (izjavama, naredbama, zabranama, gestikulacijom) odvala netrpeljivost spram tužitelja i umješača. Istovremeno je komentirala za vrijeme ročišta da je dekanu Fakulteta sigurno teško. U postpuku koji se tiče grube povrede prava tužitelja je susjećanje s predstavnikom počinitelja diskriminacije, a ne s diskriminiranom osobom pokazatelj nerazumijevanja suštine problema.

Sutkinja je odbila zahtjeve za miješanjem u postupak Lezbijske grupe Kontra i Iskoraka i prema riječima Predsjednika suda počinila bitnu povredu odredaba parničnog postupka na štetu tužitelja i njemu pridruženih umješača. Navedenu odluku o odbijanju zahtjeva za miješanjem je poništio Županijski sud.
 
Na drugom ročištu saslušan je svjedok, profesor s dvadeset godina iskustva rada na FOI-u, koji je opsežno posvjedočio o diskriminaciji dr.sc. Krešića na Fakultetu. Sutkinja je cijelo vrijeme izostavljala upisati dijelove iskaza svjedoka, te je mijenjala bit njegovog iskaza, na što su upozoravali tužitelj i umješači. Zbog neprestanog odbijanja sutkinje da unese cijeli iskaz, svjedočenje samo jednog svjedoka je trajalo 4 sata.

Pozdravljamo odluku Predsjednika Općinskog suda u Varaždinu. Smatramo da je izrazito bitan dio rješenja u kojem se obrazlaže: «Naime, u kontekstu postupka koji se vodi upravo radi utvrđenja i zabrane diskriminacije valja postupati izrazito suptilno te pritom isključiti bilo kakvu mogućnost da bilo koja od strana u postupku temeljem okolnosti koje objektivno postoje i koje su pogodne da izazovu sumnju u nepristranost uređujućeg suca, dođe do zaključka, odnosno da posumnja u nepristranost suca, dakle da je diskriminirana pred sudom od kojeg traži zaštitu.»     

Apeliramo na državne institucije da se uvede sustavna edukacija sudaca za predmete koji se tiču diskriminacije LGBT osoba, kako se ne bi događala sekundarna viktimizacija oštećnih i svjedoka, te kako bi se Zakon pravilno primjenjivao.

Vezano za konkretan slučaj, očekujemo korektno postupanje novog suca/sutkinje u budućnosti, te usvajanje tužbenog zahtjeva u cijelosti.

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Edo Bulić, koordinator Iskoraka