PREDMET: PRIOPĆENJE ZA JAVNOST
 
Mi, Mladi hrvatski liberali suprostavljamo se svakom obliku nasilja koje nikad nema opravdanja i ni u kojem slučaju ne smije biti forma  komunikacije kao što to pokazuju nemili događaji na upravo održanom Gay pride-u u Splitu.
Sukladno načelima HSLS-a, smatramo da svi ljudi imaju jednaka i neotuđiva prava bez obzira na rasu, nacionalnost, vjeru, spol, seksualnu orijentiranost, politička i druga uvjerenja i nazore, socijalni status i sve druge razlike.  U razvijenom demokratskom društvu   život bez nasilja i straha ne smije biti upitan.  Cilj našeg djelovanja je   stvaranje  tolerantnog civilnog društva s jamstvom slobode mišljenja  i izražavanja misli,   te se stoga   žustro suprostavljamo svim oblicima nasilja.
Zajedno  moramo učiniti sve da poštivanje slobode pojedinca, a time i pravo na okupljanje, iskazivanje svog stava i opredjeljenja bude  jedno od temeljnih ljudskih prava  koje ne  smije nikada biti dovedeno u pitanje.
 
U Splitu, 12.06.2011.g.

Kristina Nuić Prka, potpredsjednica Mladih hrvatskih liberala