SVIM MEDIJIMA

U ime Republike Hrvatske kao pravne države Kontra i Iskorak donose sljedeću

PRESUDU

I Utvrđuje se da su hrvatski sudovi homofobični.

II Nalaže se hrvatskim sudovima da odmah i bez odlaganja počnu pravilno primjenjivati i provoditi Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti spolova, te osiguravati prava zajamčena Ustavom RH, Europskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i ostalim obvezujućim konvencijama.

III Radi izvršenja točke II ove presude na pravosudnoj akademiji uvodi se posebna edukacija za senzibilizaciju sudaca o ljudskim pravima lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih osoba.

IV   U slučaju neizvršavanja točke II i III ove presude neće se zatvoriti poglavlje 23 – pravosuđe, za pristup Hrvatske Europskoj Uniji.

Obrazloženje

Razlog za donošenje ovakve presude je da je Republika Hrvatska usvojila više zakona koji zabranjuju diskriminaciju na temelju spolne orijenatcije, ali ti zakoni se ne primjenjuju jer u hrvatskom sudstvu vlada homofobija i neznanje. U slučajevima koji su se pojavili pred sudovima po Zakonu o suzbijanju diskriminacije sada bilježimo kao pravilo sekundarnu viktimizaciju svjedoka i oštećenih od strane sudaca, te pristranost, nepoznavanje i nepoštovanje zakona upravo od strane osoba koje bi te zakone trebale provoditi.

Primjerice, prošli tjedan je udrugama Kontra i Iskorak odbijen zahtjev da sudjeluju kao umješači u postupku zbog diskriminacije na fakultetu u Varaždinu. Odluka suda da udruge nemaju interes pratiti sudski postupak i kontrolirati rad suda, pokazuje elementarno neznanje i pristranost suda, te u potpunosti negira postojanje institucije umješača koju je ustanovio Zakon o suzbijanju diskriminacije i Zakon o parničnom postupku. Odluka suda o umješačima pokazatelj je i kakva će biti odluka o glavnoj stvari. Sve ukazuje na to da sutkinja neće dobro primjeniti zakone i to na štetu tužitelja, profesora na fakultetu koji je bio sprečavan u napredovanju i diskriminiran zbog svoje spolne orijentacije

Par mjeseci ranije na jednom drugom sudu, sutkinja je u postupku povodom udružne tužbe zbog diskriminacije vikala pola sata na svjedokinju koja je prijavila diskriminaciju i sprečavala ju da svjedoči čime je počinila viktimizaciju svjedoka, a predsjednik tog suda nije izuzeo sutkinju iz rada na tom konkretnom spisu.

Mediji su već upoznati s navedenim slučajevima. Zbog ustrajnosti sudova u homofobičnom postupanju donosi se ovakva odluka.

Lezbijska grupa Kontra

Iskorak- Centar za prava seksualnih i rodnih manjina