Pravo na slobodu od diskriminacije je univerzalno ljudsko pravo zajamčeno nizom međunarodnih dokumenata. Načelo jednakog postupanja jedna je od temeljnih vrijednosti Europske unije, a jednakost je vrijednost jamčena mnogim ustavima širom svijeta te je i u ustavnom poretku Republike Hrvatske jedna od najviših vrednota.

Ovaj je vodič prvenstveno namijenjen krajnjim korisnicima, osobama koje trpe ili su pretrpjele diskriminaciju temeljenu na spolnoj orijentaciji ili rodnom identitetu, kako bi se upoznale s mogućnostima koje su im na raspolaganju radi zaštite njihovih prava.