Poštovane/i,

20. studenog je Međunardni dan borbe protiv transfobije. Prošle godine donesen je Zakon o suzbijanju diskriminacije kojim se prvi puta u Hrvatskom zakonodavstvu uređuje zaštita od diskriminacije na osnovi rodnog identiteta.
Unatoč tome, transrodne osobe izložene su diskriminaciji i nasilju u svakodnevnom životu zbog svog rodnog identiteta, odnosno rodnog izražavanja. Postoje značajni problemi u pogledu prava na privatnost transeksualnih osoba koji su rezultat diskriminativnog zakonodavstva.
Naime, Zakon o osobnom imenu propisuje da je nakon primitka zahtjeva za promjenu osobnog imena, općinski organ uprave dužan objaviti na oglasnoj ploči objavu o podnesenom zahtjevu za promjenu osobnog imena i novo ime koje podnositelj predlaže, a kroz praksu nam je poznato da se objavljuje i razlog zbog kojeg osoba želi promijeniti ime. Zakon o državnim maticama propisuje da se promjena osobnog imena i spola upisuje kao naknadni upisi i bilješke. Znači, ako je osoba promijenila ime Marko u Ana, imat će rodni list na kojem piše u temeljnom upisu Marko, a ispod u naknadnim bilješkama: „Promijenio ime u Ana tog i tog datuma.“ Budući da ne postoje iznimke u navedenim zakonima u slučajevima promjene spola, svi građani i građanke mogu saznati o promjeni spola pojedine osobe kroz postupak promjene imena kada su podaci objavljeni na oglasnoj ploči, a kasnije u dokumentima (rodni list) je također taj podatak vidljiv. Obzirom da je i Naputak o provedbi Zakona o državnim maticama nejasan jer sadrži dvije međusobno kontradiktorne odredbe, u praksi dolazi do slučajeva gdje je i sama promjena spola upisana u rodnom listu u naknadnim bilješkama.
Aktivisti/-kinje Lezbijske grupe Kontra, Ženske mreže Hrvatske i Iskoraka – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina odlučili/-e su obilježiti ovaj dan akcijom podnošenja prijedloga za ocjenu ustavnosti navedenih zakona. Prijedlog će biti predan 20. studenog u 10 sati Ustavnom sudu RH, Varšavska 3. Nakon toga će aktivisti/-kinje dijeliti letke o pravima transrodnih osoba građanima i građankama na Cvjetnom trgu.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,
Koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Bojana Genov, u.z.
Koordinatorica Ženske mreže Hrvatske

Augustin Zonjić, u.z.
Koordinator Iskoraka – Centra za prava seksualnih i