09.11.2009. godine održana je akcija dijeljenja letaka u sklopu kampanje „Pravo na rad bez diskriminacije“ u Puli na potezu od Ulice Sergijevaca i Flanatičke ulice te na području užeg centra grada. Akcija je bila popraćena od strane lokalnih medija. Reakcije građana i građanki grada Pule bile su uglavnom pozitivne i bez incidenata.