Postoje različiti zakonski propisi koji brane diskriminaciju po osnovi seksualne orijentacije, a u kontekstu sadržaja ovog priručnika ponajviše se osvrćemo na Zakon o suzbijanju diskriminacije te Zakon o radu u kontekstu zakonskih definicija i područja u kojima je diskriminacija zabranjena.

Također, vodič se bavi i građansko- te kazneno-pravnim mehanizmima zaštite od diskriminacije.