Pravo na rad i pravo na život bez diskriminacije ubrajaju se u osnovna ljudska prava. Republika Hrvatska je kroz svoje zakonodavstvo prepoznala spolnu orijentaciju kao jedan od temelja po kojima se ne smije vršiti diskriminacija.

Naša je poruka svim LGB osobama: informirajte se, budite svjesni svojih prava, borite se za njih i nemojte nikome dopustiti da ih krši. Samo tako možemo napredovati u izgradnji društva u kojem se poštuje pravo svakog pojedinca/-ke na izbor i osobno dostojanstvo.