LGBT Shpica je mejling lista koja ima za cilj širenje informacija o događanjima na LGBT sceni u Hrvata. Prosljeđujemo info mejlove svih udruga, inicijativa i pojedinaca/ki, bez obzira na spol/rod, rasu, naciju, vjeru i seksualnu orijentaciju – samo da je jedno od slova u pitanju.: )
Lista nije diskusijskog karaktera već služi za distribuciju obavijesti važnih za LGBT persone. Mejlove s obavijestima šalje moderator/ka liste. Želite li postati dio liste i biti apdejtirani o najvrućijim događanjima javite se na sandaa@gmail.com ili savjetovaliste@kontra.hr.

Saznajte o čemu se šuška u Zagrebu i šire!
Također, ako same/i organizirate evente koje želite da prosljedimo, pišite!