SVIM MEDIJIMA

Poštovane/i,

obraćamo Vam se povodom medijskih napisa vezano za raspisivanje peticije od strane Hrvatske biskupske konferencije koju se koristi kako bi se napala prava žena na pobačaj, te protiv prava istospolnih parova na brak.

Organizatori peticije su naveli da na ovakav sramotan način, namjernim iskrivljavanjem teksta Deklaracije, namjeravaju obilježiti 60. obljetnicu donošenja Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih naroda. Skandalozno je da se raspisivanjem peticije pomoću koje se napadaju ljudska prava žena i homoseksualnih osoba slavi dan čije značenje je upravo suprotno i usmjereno na zaštitu ljudskih prava svih ljudi bez obzira na njihov spol ili spolnu orijentaciju.

Ono što zapravo nije razjašnjeno u javnosti jest činjenica da se napad na ljudska prava žena i homoseksualnih osoba vrši na način da se koristi peticija koja zaparavo ne sadrži ništa od sadržaja koji prezentiraju predstavnici Katoličke crkve u medijima. Naime, radi se o peticiji koja govori o zaštiti dostojanstva ljudske osobe i obitelji, a Crkva koristi navedenu peticiju kako bi napala dostojanstvo i ljudska prava žena i pravo na obitelj homoseksualnih osoba.
Podsjećamo da su Ujedinjeni narodi usvojili još 1995. godine Pekinšku deklaraciju o pravima žena koja garantira pravo svim ženama na slobodno odlučivanje o rađanju djece.

Katolička crkva na ovaj način pokušava vršiti politički pritisak na Vladu, što je neprihvatljivo. Podsjećamo da je odredbama Ustava RH Hrvatska sekularna država te da je isticanje vjerskih dogmi iznad međunarodnopravnih dokumenata manipulacija građanima i nedopustiv oblik pritiska. Očekujemo da Vlada neće popustiti pritisku Crkve i da će sudjelovati u radu UN-a sukladno principima zaštite ljudskih prava.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,

koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Kristijan Grđan,

koordinator Iskoraka-centra za ljudska prava seksualnih i rodnih manjina

Bojana Genov,

koordinatorica Ženske mreže Hrvatske