Lezbijska grupa Kontra u partnerstvu sa Iskorakom – Centrom za prava seksualnih i rodnih manjina i udrugom MIA raspisuje natječaj za radno mjesto Asistenta/ice na projektu.

Navedene organizacije pokrenule su jednogodišnji projekt s naslovom "United against LGB Discrimination at Workplace". Svrha projekta je podizanje svijesti LGB populacije o diskriminaciji na radnom mjestu, osnaživanje sindikata za rad sa LGB populacijom i pružanje direktne pravne zaštite, te podizanje javne svijesti o problemima s kojima se susreću LGB radnici na radnom mjestu. Nadalje, kroz projekt će se aktivno monitorirati uloga zakonodavca i predlagati odgovarajuće promjene zakonodavstva.

Radno mjesto asistent/ice na projektu obuhvaća:

– pomaganje voditeljici projekta u izvršavanju projektnih aktivnosti

– pomoć u koordiniranju projektnih partnera

– sudjelovanje u pripremi priručnika za treninge

– sudjelovanje u provedbi treninga

– sudjelovanje u organizaciji i provedbi javne kampanje

– sudjelovanje na okruglim stolovima i drugim javnim manifestacijama

– putovanje u druga mjesta radi pružanja direktne pomoći i intervjuiranja žrtava diskriminacije

– i drugi poslovi koji su vezani uz izvedbu projekta

Posloprimcu se pruža radni odnos na određeno vrijeme, na pola radnog vremena. Visina plaće do 4.105,00 kn (neto).

Uvjeti za zaposlenje su:

1. Srednja stručna sprema

2. Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

3. Poznavanje rada na računalu

4. Dobro poznavanje LGBT tematike i ljudskih prava te iskustvo rada u nevladinim organizacijama

Prijava treba sadržavati motivacijsko pismo i životopis u *.doc formatu. Prijave će se zaprimati do 25. studenog 2008. godine na e-mail adresu sanja.juras@gmail.com ili kristijan@iskorak.org.