U Malom Lošinju, 30. svibnja 2008.

 MEDIJIMA

Obraćamo se javnosti sa prosvjedom zbog najavljenog izostavljanja zabrane diskriminacije temeljem rodnog identiteta iz Zakona o sprječavanju diskriminacije, nakon završene saborske rasprave, a na inicijativu crkvenih krugova.

Smatramo nedopustivim da država na ovakav način, na štetu marginaliziranih manjina, koje zakon upravo i treba najviše štititi, ugađa crkvi i retrogradne vjerske dogme uvodi u zakonsko reguliranje društvenih odnosa.

Ističemo da ovakvim reagiranjem crkva i, podupirući je u tome vladajuća stranka, dodatno marginaliziraju i ugrožavaju pripadnike rodnih i seksualnih manjina, odašiljući poruku da njih ne treba štititi. Smatrajući da je jedan oblik diskriminacije, za razliku od ostalih, dozvoljiv, ukida se opće načelo jednakosti i ravnopravnosti.

Posebno ističemo žaljenje što ovakav relativizam naspram ljudskim prava dolazi od predstojnika Ureda za ljudska prava, uz obrazloženje da direktive Vijeća Europe ne traže zabranu diskriminacije temeljem rodnog identiteta. Obrazlažući na takav način odustajanje od norme za koju su stručna radna skupina te potom i vlada i saborski odbori smatrali da ima potrebe i razloga, legitimira Hrvatsku kao zemlju u kojoj se sa figom u džepu prepisuju europske pravne norme, ne mareći za potrebe svojih najugroženijih i stalnom nasilju izloženih građana. 

Srdačan pozdrav,

Bojana Genov, koordinatorica Ženske mreže Hrvatske

Sanja Juras

koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Kristijan Grđan,

koordinator Iskoraka – centra za prava seksualnih i rodnih manjina