Mirovni studiji počinju sa nizom otvornih predavanja o ljudskim pravima. Prvo će se održati u utorak 04. ožujka od 18 – 20 sati u prostorijama Centra za ljudska prava, Kralja Držislava 6.
Broj sudionika i sudionica ograničen ja na 40. Prijaviti se možete telefonom ili e-mailom na 01/482 00 94 ili cms@zamir.net.
Prijave ćemo primati do popunjavanja slobodnih mjesta prema redoslijedu prijave. Predavanje je besplatno.

Više o prvom predavanju:

Ljudska prava žena
Cilj je ovog predavanja propitati međunarodne i hrvatske standarde i mehanizme zaštite ljudskih prava žena te osnovne teorijske koncepte na kojima oni počivaju. U okviru predavanja izložit će se feministička kritika ljudskih prava i razvoj koncepta i prakse ženskih ljudskih prava, analizirat će se međunarodni mehanizmi zaštite ljudskih prava i međunarodna pravna praksa, te propitati usklađenost hrvatskih zakona i prakse sa međunarodnim standardima na primjerima kršenja ljudskih prava žena u Hrvatskoj. Cilj je ovog predavanja propitati međunarodne i hrvatske standarde i mehanizme zaštite ljudskih prava žena te osnovne teorijske koncepte na kojima oni počivaju. U okviru predavanja izložit će se feministička kritika ljudskih prava i razvoj koncepta i prakse ženskih ljudskih prava, analizirat će se međunarodni mehanizmi zaštite ljudskih prava i međunarodna pravna praksa, te propitati usklađenost hrvatskih zakona i prakse sa međunarodnim standardima na primjerima kršenja ljudskih prava žena u Hrvatskoj.

Ivana Radačić nedavno je doktorirala na Pravom fakultetu University College London iz područja ljudskih prava (žena). U Centru za mirovne studije vodi projekt edukacije odvjetnika i odvjetnica o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima, a zaposlena je u Institutu «Ivo Pilar». Osim toga, surađuje sa Centrom za ženske studije i sa Babama. Ivana piše, predaje i na druge načine djeluje u području feminističkih pravnih teorija, ljudskih prava žena te općenito ljudskih prava.

Od ožujka do lipnja, svaki drugi utorak od 18 – 20 sati, očekujte sljedeća pradavanja:

Ljudska prava djece
Ljudska prava radnika i radnica
Izbjeglička i humanitarna prava
Ljudska prava Roma
Edukacija za ljudska prava

Točan raspored predavanja, predavača i predavačica biti će objavljen na www.cms.hr i poslan na mailing liste. Za svako od predavanja potrebno je posebno se prijaviti.