Centar za ženske studije Vas poziva na prezentaciju istraživanja Žene u hrvatskoj politici koja će se održati 18. veljače u 12:00 sati, u Europskom domu, u Jurišićevoj 1/1, u dvorani Strasbourg.

Istraživanje će predstaviti: Marjeta Šinko, voditeljica projekta, mr.sc. Helena Štimac Radin, Predstojnica Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, Mirjana Ferić Vac, Predsjednica Foruma žena SDP-a, i dr.sc. Inga Tomić Koludrović, Pročelnica Odjela za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zadru.

Anketno istraživanje Žene u hrvatskoj politici druga je faza planiranoga longitudinalnog empirijskog istraživanja kojim se propituju percepcije i stavovi hrvatskih građana/ki vezani uz političku participaciju žena, a koje Centar za ženske studije provodi uoči parlamentarnih izbora.

Inicijalno istraživanje potaknula je spoznaja kako do tada u Republici Hrvatskoj nisu sustavno provođena anketna istraživanja o stavovima građana/ki prema jednom od najtvrdokornijih oblika rodne/spolne diskriminacije: političke potpredstavljenosti žena. Prvo anketno istraživanje, pod nazivom Žene u politici, provedeno je na zagrebačkom području 2003. godine na uzorku od 808 punoljetnih žena i muškaraca. Rezultati toga istraživanja objavljeni su u knjizi Gyné politiké ili o političkoj građanki (Kašić, Biljana/Šinko, Marjeta (ur.) Zagreb: Centar za ženske studije, 2004.).

Rezultati istraživanja iz 2003. godine, kao i činjenica da se u ove četiri godine nisu pojavila nova znanstvena istraživanja te pojave, potvrdili su potrebu daljnjeg ispitivanja percepcija i stavova hrvatskih građana/ki o ženskoj političkoj participaciji kako bi se, među ostalim, pridonijelo i kvalitetnoj političkoj raspravi o potpredstavljenosti žena i mogućnostima promjene takvog stanja. Tema istraživanja Žene u hrvatskoj politici bila je znanstvena analiza vrijednosti, percepcija i znanja hrvatskih građana/ki o političarkama, političkoj participaciji žena te društvenom statusu žena općenito. S obzirom na navedeno, postavljeno je nekoliko općih ciljeva istraživanja: ustanoviti, opisati i analizirati socijalna obilježja i vrijednosti hrvatskih građana/ki, odnos hrvatskih građana/ki prema vrijednosti rodne/spolne jednakosti, mehanizmima za promicanje rodne/spolne ravnopravnosti te procesima njihova postizanja, prema političarkama i političkoj participaciji žena. Posebna pažnja usmjerena je na mogućnost usporedne analize s prije provedenim istraživanjem Žene u politici, odnosno interpretirati promjene koje su nastale u stavovima i percepcijama ispitane populacije od 2003. do 2007. godine.

Misle li građani i građanke da su političarke dosljednije od političara? Očekuju li njihovu veću angažiranost na rješavanju tzv. «ženskih pitanja»? Kakve oblike diskriminacije po spolu prepoznaju žene, a kakve muškarci? Je li vrijeme za uvođenje kvota u politički sustav? – neka su od pitanja koja otvara ovo istraživanje.

Projekt je omogućen zahvaljujući financijskoj potpori Ureda za ravnopravnost spolova Vlade RH i zakladi Kvinna till Kvinna.

Za sve sudionike/ce prezentacije osigurale smo primjerak sažetka rezultata istraživanja Žene u hrvatskoj politici.

Veselimo se Vašem dolasku!

Centre for Women’s Studies
Berislavićeva 12
10000 Zagreb
Croatia

e-mail: zenstud@zamir.net
www.zenstud.hr