Nagrada „Vladimir Vuković“ za filmsku kritiku u 2007. godini dodjeluje se Mimi Simić za tekstove objavljene u Hrvatskom filmskom ljetopisu.

Mima Simić predaje se filmskoj kritici istim žarom kao i LGBTIQ aktivizmu. Film je za nju fascinantni spoj kulturalnih trendova, interesa i procesa, ali i političkih raspoloženja i tendencija. Ono što ju izdvaja od drugih kritičara njena je inteligentna uporaba interpretacijskih alata rodne teorije i analitičko preispitivanje sadržaja rodnih kategorija. Tekstovi su joj pažljivo organizirani na svim nivoima. Riječ je o intrigantnoj, neustrašivoj, zabavnoj i krajnje neposrednoj autorici koja se ne voli ulagivati čitatelju, već ga uvijek tjera na dijalog.

O Mimi…