*8/12/2007*

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u sklopu projekta “Obje strane demokracije” Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje CESI iz Zagreba, CESI i Lezbijska organizacija Rijeka “LORI” organiziraju tribinu “Život i prava seksualnih i rodnih manjina” koja će se održati u Rijeci u prostorijama bivšeg kafića Gal (zgrada Filodrammatice Korzo 28/II) u 18h.
Glazbeni program koji prati tribinu počinje u 20h. Prvi put u Rijeci nastupaju Helena Janečić (Bura bend) i Mima Simić (Drvena Marija) na gitarama te Le Zbor na vokalima.

Obrazovanje o demokraciji i ljudskim pravima rodno je neosjetljivo te mladi ne percipiraju činjenicu da su ljudska prava o kojima se uči u redovnom curriculumu de facto muška ljudska prava, dok je usvajanje ženskih političkih prava za njima kaskalo nekoliko desetljeća. Demokracija se prikazuje samo kroz pravo glasa, izbore i ostale političke procese, a pritom se ne spominju činjenice koje pokazuje da su današnje zapadne demokracije prije svega muške demokracije jer žene nisu adekvatno zastupljene u demokratskim procesima (jednako kao i mladi te različite manjinske grupe). Zahvaljujući takvom načinu edukacije i obrazovanja o i za demokraciju, situacija se sporo mijenja te se rodni stereotipi o ženskoj poziciji u politici i javnom životu sustavno prenose na mlade. Projekt “Obje strane demokracije” provodi se uz potporu: Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Zagreba-gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport.