Svim medijima
31.11.2007

Dana 12. srpnja 2005. godine Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju. Tim je zakonom određeno da se zabranjuje javno okupljanje najmanje 100 metara od objekata u kojima su smješteni ili zasjedaju Hrvatski sabor, Predsjednik Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske. Ta odredba primjenjuje se na sve oblike javnog okupljanja.
Dana 23. studenog 2005. godine Ustavni sud RH donio je odluku o ukidanju tog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju, jer isti nije donesen potrebnom većinom glasova hrvatskih zastupnika. Međutim, kako je istaknuto u samoj odluci, Ustavni sud nije zauzeo stajalište je li zakon sadržajno neustavan već je samo utvrdio da je procedura donošenja zakona bila neustavna. Stoga je Hrvatski sabor dana 09. prosinca 2005. godine donio novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju poštujući ustavne odrednice procedure, ali ostavljajući isti sadržajno nepromijenjenim.
Svatko tko, bez obzira na svrhu i način javnog okupljanja, kao i bez obzira na broj osoba, pristupi s namjerom izražavanja vlastitih stavova unutar 100 metara od zgrade Hrvatskog sabora, Vlade RH, Ustavnog suda RH ili Predsjednika Republike Hrvatske, ili svatko tko istima time želi uputiti kakav zahtjev, može biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od najmanje 5.000,00 kn pa sve do 20.000,00 kn.

Dana 29. travnja 2007. godine predstavnici/ce udruga Iskorak i Kontra dijelili su uz prisustvo medija letke zastupnicima Hrvatskog sabora u sklopu nacionalne kampanje „Nismo homofobični, ali…“, koja je imala svrhu promovirati prava istospolnih parova. Policijski službenik koji se našao na mjestu događaja uzeo je osobne podatke predstavnicima udruga i potom im naredio da napuste prostor ispred Hrvatskog sabora, što su oni odbili. Nakon nekog vremena se povukao, a predstavnici udruga mirno su dovršili akciju dijeljenja letaka. Dana 07. svibnja 2007. godine I. Policijska postaja Zagreb podnijela je protiv predstavnika udruga Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja iz čl. 11. Zakona o javnom okupljanju.

Brojni međunarodni dokumenti, kojih je Republika Hrvatska obveznica, jamče pojedincima i grupama pravo na javno okupljanje. U čl. 11. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda garantira se pravo na javno okupljanje. To pravo moguće je ograničiti samo zakonom i samo ako je u demokratskom društvu to nužno radi, između ostaloga, interesa državne sigurnosti. Upravo je zakonodavac ograničenjem prava na javno okupljanje kroz Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju želio ostvariti svrhu zaštite državne sigurnosti, međutim, mjera koja je odabrana nije u skladu sa principima dopuštenosti ograničenja temeljnih ljudskih prava kako to propisuje kako hrvatsko pozitivno zakonodavstvo tako i međunarodni propisi.

I dok članice Europske unije grade i promoviraju fundamentalne principe o statusu nevladinih organizacija u Europi, među kojima se ističe da nevladine organizacije daju značajan doprinos razvoju, ostvarenju i održanju demokratskih društava, posebice kroz promociju javne svijesti i uključenju građana u društvena zbivanja, pridajući im stoga veliku pozornost, naša vlast tretira ih kao terorističke organizacije i državne neprijatelje.

U vrijeme kada Republika Hrvatska pristupa Europskoj uniji neprihvatljivo je da se njezini građani ne mogu okupiti na Markovom trgu radi izražavanja stavova spram političke volje koju provode oni koje su građani sami odabrali na parlamentarnim izborima. Izažavanje stavova može biti osuđujuće spram takve politike, ali istovremeno može biti i neutralno i podržavajuće, a sasvim je suludo da se izražavanje mišljenja građana i nevladinih organizacija tretira kao teroristički čin spram državne vlasti.

Stoga tražimo od buduće državne vlasti, o čijem se ustanovljavanju upravo vode pregovori, odmah po sastavljanju nove Vlade i uspostavljanju rada Hrvatskog sabora, da uputi u proceduru Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju kojim će se ukinuti zabrana javnog okupljanja na Markovom trgu.

Ovu izjavu potpisuju:

Pravni tim Iskoraka i Kontre
Centar za mirovne studije
Zelena akcija
GONG

Ženska mreža Hrvatske:
Autonomna ženska kuća Zagreb
BUŽE – Buje
Centar za mentalno zdravlje i ljudska prava
Centar za žene ROSA
Centar za žene žrtve rata
Centar za ženske studije
CGI Poreč
“DELFIN” Pakrac
DOMINE Split
DEŠA Dubrovnik
GORD Građanska organizacija razvoja Dalj
Građanska udruga protiv nasilja
“Jedro”
Kuća SEKA
KŽP Pakrac
Lezbijska grupa KONTRA
Mirovna grupa OAZA
P.G.D.I.
S.O.S. poziv u pomoć
SDF – ženska inicijativa Zagreb, Vojnić, Knin, Plaški, Korenica
TARA
Udruga LORI
Udruženje žena Dalj
Ženska grupa Donji Lapac
Udruga žena “Nit”
Udruga žena Pula
Udruga žena Vukovar
Udruženje “BARANJA”
UŽRH “BOLJA BUDUĆNOST”
UŽUR
Ženska grupa Brod
Ženska grupa Krnjak
Ženska grupa Lošinj
Ženska grupa Split
Ženska grupa Vojnić
Ženska infoteka
Ženska inicijativa Šibenik
Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Ženska soba – centar za seksualna prava
Ženska udruga “IZVOR”