Pravni tim uputio je Državnom odvjetništvu prijedlog za izradu obvezatnog naputka za sankcioniranje kaznenih djela motiviranih mržnjom prema manjinskim skupinama.
Naime, praksa policije i Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu pokazala je da se u slučajevima napada na pripadnike manjina ne primjenjuje članak Članak 174. st.1. Kaznenog zakona.

Image

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
n/r glavnog drž. odvjetnika Mladena Bajića
Gajeva 30a, 10 000 Zagreb

Zagreb, 30. svibnja 2007.

PREDMET: prijedlog za izradu obvezatnog naputka

Poštovani,
Pravni tim Iskoraka i Kontre je zajedničko tijelo dviju organizacija koje se zalažu za prava seksualnih i rodnih manjina u Republici Hrvatskoj – Lezbijske grupe Kontra i Iskoraka – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina. U djelokrug rada Pravnog tima potpada i kreiranje zakonskih prijedloga vezano za poboljšanje pravnog položaja seksualnih i rodnih manjina. Jedna od inicijativa koje je naš tim pokrenuo prošle godine bila je inicijativa za uvođenje definicije zločina iz mržnje u Kazneni zakon.

Najnovije izmjene Kaznenog zakona uključile su definiranje pojma „zločina iz mržnje“, što je uvedeno kao kvalifikatorno obilježje samo u kazneno djelo teškog ubojstva.

Članak 174. st.1. Kaznenog zakona propisuje sankcije za kršenje prava (u skaldu sa čl 5. Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije) koja se tiču: jednakosti pred zakonom, osobne sigurnosti i zaštite od nasilja, sudske zaštite, političkih i građanskih prava, zabrana diskriminacije na osnovi vjerskih, političkih uvjerenja, seksualne orijentacije, ekonomskih prava, izbora stana i mjesta stanovanja, dostupnosti svih mjesta i službi u javnoj uporabi.

Praksa policije i Općinskog državnog odvjetništva u Zagrebu pokazala je da se u slučajevima napada na pripadnike manjina ne primjenjuje članak 174 st. 1. kako je propisano. Kao primjer za to navodimo slučaj napada na osobe okupljene na zabavi u organizaciji udruge Iskorak u noćnom klubu Santos, od 8. ožujka 2006. godine, kada je policija podnijela kaznenu prijavu općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja, ali to kazneno djelo nije stavila u stjecaj sa kaznenim djelom rasne i druge diskriminacije iz čl. 174. st. 1. Kaznenog zakona. Ta kaznena prijava je odbačena od strane Općinskog državnog odvjetništva Rješenjem br. K-DO-8575/06 jer policija nije sakupila dokaze o motivu napada, te je događaj prikazala kao običan fizički sukob (barsku tučnjavu).

Na upit koliko je zabilježeno kaznenih djela motiviranih karakteristikama iz čl 174. st.1. Kaznenog zakona 2005. godine, u odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova navodila su se svega tri slučaja koja su se ticala diskriminacije na radnom mjestu. Kada se usporedi taj podatak sa podacima nevladinih organizacija Srpskog demokratskog foruma (više od 40 napada na pripadnike srpske nacionalne manjine u 2005. godini) i Pravnog tima Iskoraka i Kontre, postaje jasno da ni policija ni Državno odvjetništvo u praksi ne primjenjuju odredbu iz čl. 174. st. 1. Kaznenog zakona.

Iz navedenih razloga smatramo da bi se trebao izraditi naputak za postupanje Državnim odvjetništvima u kojem bi se navodilo da prilikom obrade kaznenih djela gdje postoji sumnja na motiviranost počinitelja pripadnosti manjinske skupine od strane oštećenika, u kaznenoj prijavi se osnovno kazneno djelo stavlja u stjecaj sa kaznenim djelom rasne i druge diskriminacije iz čl. 174.st.1. Kaznenog zakona. Također, naputak bi trebao obuhvaćati i obavezno vođenje statistika o takvim slučajevima.

Molimo da nas primite na sastanak u vremenu kada to odgovara radu Državnog odvjetništva, kojim bismo započele/i suradnju vezano za izradu naputka za sankcioniranje kaznenih djela motiviranih mržnjom prema manjinskim skupinama.

Srdačan pozdrav,

Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Kristijan Grđan,
Koordiantor Iskoraka – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina