SVIM MEDIJIMA

Poštovane/i

obraćamo Vam se vezano za događaje koji se tiču održavanja Gay Pride manifestacija u Moskvi.

Naime, ove godine je po drugi puta organizirana Gay Pride manifestacija u Moskvi. Po drugi puta se takodjer dogodilo da državne institucije (ured gradonačelnika) nisu odobrile manifestaciju, a sudionice/i su pretučene/i na ulici od strane civilnih napadača, a zatim i od strane policije, te su uhićeni. Medju osobama koje su napadnute i uhićene zbog javnog zagovaranja za ljudska prava seksualnih manjina bilo je i dvoje zastupnika Europskog Parlamenta- Sophie In’t Veld i Vladimir Luxuria.
Na Gay Pride manifestaciji sudjelovali/e su brojni/e aktivisti/kinje za ljudska prava iz više zemalja, uključujući i aktiviste/kinje ILGA-e (International Lesbian and Gay Association/Medđunarodna lezbijska i gej organizacija) Europe, organizacije koja ima savjetodavni status pri Vijeću Europe i Ujedinjenim narodima.

Image

Podsjećamo Vas da je zabrana javnog okupljanja određenoj manjinskoj skupini u svrhu javnog zagovaranja za svoja ljudska prava, protivna međunarodnom zakonodavstvu. Pravo na slobodu javnog okupljanja zajamčeno je člankom 11. Europske konvencije o ljudskim pravima i člankom 21. Međunarodne povelje o građanskim i političkim pravima, te se smatra ključnim elementom za postojanje demokracije.

28. Ožujka 2007. Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, jedan od glavnih europskih foruma za predstavnike lokalnih i regionalnih vlasti, usvojio je „Rezoluciju o slobodi javnog okupljanja i izražavanja za lezbijke, gejeve, biseksualne i transrodne osobe“. Rezolucija strogo osuđuje povrede prava na slobodu okupljanja LGBT osoba i daje naputke i preporuke za lokalne vlasti kako spriječiti takve povrde i osigurati pravo na slobodno okupljanje i izražavanje svim građanima i građankama, bez obzira na spolnu orijentaciju i rodno izražavanje.

Srdačan pozdrav,
Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra

Kristijan Grđan
koordinator Iskoraka