Pravni tim Iskoraka i Kontre je u sklopu projekta ILGA Europe (International Lesbian and Gay Association/ Medjunarodna lezbijska i gej organizacija) od 04.-08.03.2007. godine posjetio institucije Europske unije s ciljem zagovaranja za ljudska prava LGBT (lezbijki, gejeva, biseksualnih i transrodnih) osoba u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. ILGA Europe je organizacija sa savjetodavnim statusom pri Vijeću Europe i Ujedinjenim narodima i dugogodišnjom povijesti zagovaranja za prava spolnih manjina, te nismo imale/i problema s dogovaranjem sastanaka s predstavnicima najbitnijih institucija Europske Unije.

Dana 05. ožujka sastale/i smo s povjerenikom Europske komisije za proširenje, g. Olijem Rehnom. Na sastanku smo prezentirale/i situaciju u Republici Hrvatskoj vezano za uvođenje eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja u škole. Govoreći o navedenoj temi posebno smo se osvrnule/i na mišljenje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova vezano za tu temu, te usklađenost programa s nacionalnim zakonodavstvom i propisima Europske Unije. Povjerenik je izrazio zanimanje za ovu temu, kao i za postupanje policije i pravosudnih organa prilikom sankcioniranja zločina iz mržnje usmjerenih protiv seksualnih manjina.

Image

Na sastanku sa Olijem Rehnom


Slijedeći dan, 06. ožujka, održale/i smo sastanak s asistenicom g. Milana Horačeka, zastupnika u Europskom parlamentu i članom interparlamentarnog odbora za Hrvatsku, te ju izvjestile o kršenjima ljudskih prava spolnih manjina u Hrvatskoj.

 

Potom smo održale/i prezentaciju u Europskom parlamentu uz predstavnike LGBT organizacija iz Turske i Makedonije. Prezentaciji su prisustvovale/i zastupnice/i različitih stranaka i grupa u Europskom parlamentu. U svojoj prezentaciji osvrnule/i smo se na postupanje policije prilikom sankcioniranja zločina iz mržnje temeljenih na spolnoj orijentaciji žrtve i postupanje prilikom organizacije Zagreb Pride manifestacija, govor mržnje spram spolnih manjina u Saboru za vrijeme rasprave o Zakonu o registriranom partnerstvu, te uvođenje eksperimentalnih programa zdravstvenog odgoja u škole. Na kraju prezentacije zastupnice/i su postavljele/i pitanja, te smo razmatrale/i moguće akcije zastupnika/ca usmjerene na poboljšanje stanja ljudskih prava spolnih manjina u RH vezano za navedena područja.

Dana 07. ožujka u zgradi Europskog parlamenta prisustvovale/i smo predstavljanju prijedloga Direktive o jednakom tretmanu osoba vezano za spolnu orijentaciju, koju je izradila ILGA Europe radi obuhvatnije zaštite prava seksualnih manjina među zemljama članicama EU-a kao i zemljama koje pristupaju EU. Na predstavljanju su sudjelovali zastupnici Europskog parlamenta te predstavnici Europske komisije.

Oko 16 sati istoga dana, kao gosti zastupnika Michaela Cashmana, sudjelovali smo na najzanimljivijem događaju vezanom uz naš posjet Bruxellesu. Naime, pred zastupnicima grupe Socijalista rad svoje vlade predstavio je premijer Ivo Sanader. Nakon kratkog govora premijera, uslijedila su pitanja zastupnika EP-a, članova grupe socijalista. Zastupnik Michael Cashman postavio je pitanje premijeru Sanaderu o tome što je Hrvatska učinila po pitanju zaštite od diskriminacije spram seksualnih manjina. Premijer je odgovorio kako se Vlada RH zalaže za suzbijanje svih vrsta diskriminacije, ali da se ne slaže s zastupnikom Michaelom Cashmanom oko svih pitanja. Nadalje, da on dolazi iz Hrvatske demokratske zajednice i da treba razumjeti i njegovu poziciju u izbornoj godini kada se mora boriti za glasove. Predsjednik Schulz, kao i neki drugi zastupnici napomenuli su premijeru Sanaderu da se pitanja diskriminacije ne mogu samo djelomično rješavati i da to za Hrvatsku može imati neugodne posljedice, kao i da on kao premijer treba jasno odvajati svoje dužnosti od osobnih stavova. Jedan od zastupnika je također pripomenuo da u Europskom parlamentu nema neslaganja ili rasprave oko pitanja diskriminacije na temelju spolne orijentacije, te da su sve stranke suglasne po tom pitanju.

 

Image

Premijer Ivo Sanader perd zastupnicima grupe Socijalista u Europskom parlamentu, 07. ožujka 2007. godine

 

Nakon „zabavnog“ susreta sa premijerom Sanaderom, svoj rad smo nastavili održavši sastanak sa asistenticom g. Swobode, predsjednika interparlamentarnog odbora za Hrvatsku. Ured g. Swobode posebno se zainteresirao za govor mržnje u Hrvatskom saboru prilikom rasprave o Zakonu o registriranom partnerstvu.

Pravni tim ostvario je brojne kontakte na razini institucija Europske komisije i Europskog parlamenta koje će koristiti u daljnjem zagovaranju zaštite prava seksualnih i rodnih manjina, kako u procesu pristupanja Europskoj uniji tako i kasnije na razini EU-a.

 

Image

Yasemin Oz, Juha Jokela, Christine Loudes, Koco Adonovski, Maxim Angemichean, Sanja Juras, Kristijan Grđan

 

Osim sastanaka i nekih održanih treninga, Pravni tim je nešto manje vremena iskoristio i za turistički posjet Bruxellesu. To je bilo važno iz jednostavnog razloga. Bruxelles je nedvojbeno grad koji će i u budućnosti aktivisti/ce Pravnog tima posjećivati. Sve dok sadašnji i budući premijeri/ke, predsjednici/ce i ostali politički akteri ne poslušaju poruku zastupnika Schulza premijeru Sanaderu. Jer premijer je u svakom slučaju zastupnik svih građana/ki svoje zemlje, a borba protiv diskriminacije treba biti među najbitnijim zadaćama svake demokratske države.

Za kraj evo i nekoliko fotografija….

Image

Aktivisti/ce ispred Manekena 🙂
Image

Pogled iz zraka…

Sanja Juras,
koordinatorica Lezbijske grupe Kontra i Pravnog tima Iskoraka i Kontre

Kristijan Grđan,
koordinator Iskoraka – Centra za prava seksualnih i rodnih manjina