PREDMET: priopćenje za javnost
Zagreb, 25. siječnja 2006.

Poštovane/i,

obavještavamo Vas ovim putem da su Pravni tim Iskoraka i Kontre i Ženska mreža Hrvatske, nakon više neuspjelih pokušaja da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa uputi na ispravnu primjenu relevantnih zakonskih odredbi, a u pogledu izvršenja preporuka Pravobraniteljice za djecu i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, odlučile uputiti Ustavnom sudu Republike Hrvatske Zahtjev za rješavanje sukoba nadležnosti između tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.

Naime, navedeno Ministarstvo je ipak, u svojem dopisu upućenom našim organizacijama od 20. siječnja 2006. god., koje potpisuje prof. Ingrid Jurela Jarak, koordinatorica za ravnopravnost spolova, da kako je o programu cjelovitog spolnog odgoja „Teen STAR“ stručno mišljenje donio Zavod za školstvo RH, nije bilo potrebe da mišljenja o istom donose Pravobraniteljica za djecu i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. S druge strane, navedeno je i to da je program „Teen STAR“ u skladu sa relevantnim zakonima, na temelju mišljenja dobivenog s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Iako zakonskim propisima relevantnim za rad resornog Ministarstva nije nigdje određena nadležnost Pravnog fakulteta u Zagrebu, isto Ministarstvo postupa istovremeno i kao autonomno izvršno, a istovremeno i zakonodavno tijelo koje može određivati nadležnost u pravnom smislu potpuno nenadležnih institucija. Također, mišljenje koje je pribavila udruga Teen STAR, a na koje se Ministarstvo poziva, nije mišljenje Pravnog fakulteta kao takvog, već mišljenje prof. dr. Dubavke Hrabar s Katedre za obiteljsko pravo. Tako mišljenje osobe koja nije imenovana od strane Hrvatskog sabora niti za Pravobraniteljicu za djecu niti za Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova, niti ju zakonske odredbe ovlašćuju davati mišljenja koje je izdala, niti je ona to mišljenje donijela neovisno (jer ga je dala na inicijativu udruge Teen STAR), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa prihvaća kao dokument s jednakom pravnom snagom kao i dokumenti ureda pravobranitelja.

Sijedom navedenog, razvidno je da resorno Ministarstvo ima ozbiljnih problema u razumijevanju elementarnih pojmova ustroja državne uprave, uvažavajući nenadležna tijela i osobe kao relevantne, a odbacujući nadležna tijela i osobe kao nepotrebne. I to bez obzira na štetu građana Republike Hrvatske, a ponajviše djece. Nadamo se da će Ustavni sud konačno razriješiti ovaj problem u interesu ispravaka pogrešaka, zbog kojih bi odgovorne osobe u zemljama kojima Hrvatska želi biti ravnopravan partner, bez odgode dale stavke.

Srdačan pozdrav,

Kristijan Grđan,
koordinator Iskoraka

Sanja Juras,
koordiantorica Kontre

Bojana Genov,
koordinator Ženske mreže Hrvatske